Polityka prywatności

Polityka prywatności

Serwisu internetowego openallies.eu

 

 1. Prezentowana Polityka prywatności Serwisu internetowego openallies.eu przedstawia zasady pozyskiwania i wykorzystywania przez Fundację Open Allies z siedzibą w Wysogotowie informacji, w tym danych osobowych dot. użytkowników Serwisu internetowego dostępnego pod adresem openallies.eu (dalej: „Polityka”).
 2. Polityka stanowi integralną cześć Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego w Serwisie internetowym pod adresem openallies.eu/regulamin.
 3. Definicje użyte w Regulaminie mają zastosowanie do Polityki, chyba że określone wyrażenia lub zwroty zostały bezpośrednio w Polityce zdefiniowane inaczej.
  §1 Informacje o administratorze danych osobowych
  § 2 Dane kontaktowe administratora
  §3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  §4 Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych
 • Informacje i dane osobowe zbierane automatycznie
 • Pliki cookies, narzędzia analityczne i serwisy społecznościowe
 • Formularz kontaktowy
  §5 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
  §6 Informacje o odbiorcach danych osobowych i podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe
  §7 Informacje o możliwości przekazania danych do organizacji międzynarodowych i państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  §8 Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu
  §9 Uprawnienia Podmiotu danych
  §10 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  §11 Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych
  §12 Zmiany w Polityce Prywatności

§ 1 Informacje o administratorze danych osobowych

 Fundacja Open Allies z siedzibą w Wysogotowie, przy ul. Wierzbowej 84, 62-081 Przeźmierowo, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS 0000975995, NIP 7812036954 oraz REGON 522345870 (zwana dalej „Fundacja”) jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

§ 2 Dane kontaktowe administratora 

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w sprawach związanych z ochroną danych osobowych – korespondencyjnie pod adresem Fundacja Open Allies Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeźmierowo lub w formie mailowej pod adresem: kontakt@openallies.eu.

 

§ 3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby przedstawić Państwu informacje na temat prowadzonej przez Fundację działalności oraz świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną oraz umożliwić Państwu zadawanie pytań dotyczących naszej działalności i udzielić na nie odpowiedzi, na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas Umowy (o świadczenie usług drogą elektroniczną);
 • 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, takich jak przykładowo: zapewnienia bezpieczeństwa Usług czy rozpatrywania reklamacji;
 • 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak:
  1. zapewnienia wysokiej jakości świadczonych Usług;
  2. zapewnienie bezpieczeństwa Usług oferowanych lub udostępnianych przez sieci i systemy teleinformatyczne;
  3. prowadzenia statystyk;
  4. analizowania danych, m.in. na potrzeby usprawniania świadczonych Usług.
 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – w innych celach, wówczas, gdy wyrazili Państwo na to zgodę.

 

§ 4 Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

Informacje i dane osobowe zbierane automatycznie

 1. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego Serwisu internetowego zapoznając się z prezentowanymi informacjami, w tym także informacjami handlowymi, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Są one potrzebne do zapewnienia prawidłowego działania Serwisu internetowego, a także umożliwienia Państwu jego użytkowania, spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych; opracowywania statystyk czy dokonywania badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, którego możemy używać do Państwa identyfikacji i określania Państwa przybliżonej lokalizacji, rodzaj urządzenia, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywność w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i oprogramowania, z którego Państwo korzystacie i dokonanych przez Państwa ustawień.
 2. Podczas korzystania z Serwisu internetowego, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, będące dostawcami narzędzi, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie internetowym, w tym w szczególności google.com (dostawca Google Analitics), linkedin.com, z którymi Fundacja współpracuje lub na których Fundacja posiada profile. Informacje te mogą zawierać w szczególności dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w Serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje są pozyskiwane, zależy od rodzaju urządzenia, z którego Państwo korzystają i dokonanych przez Państwa ustawień oprogramowania lub udzielonych zgód. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnych stronach internetowych, przykładowo w przypadku Google informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Zewnętrzne podmioty mogą również przekazywać te informacje innym podmiotom, w szczególności uprawnionym na mocy ich własnych przepisów krajowych, jeżeli będą do tego zobowiązane.

 

Pliki cookies, narzędzia analityczne i serwisy społecznościowe

 1. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Państwa komputerze przez odwiedzane przez Państwa serwisy (strony) internetowe. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia działania serwisów internetowych, a także w celu dostarczenia informacji ich właścicielom. Na niniejszej stronie korzystamy z:
  • PHPSESSID, który zachowuje stan sesji użytkownika na wszystkich wyświetlanych stronach naszego serwisu. Wygasa z końcem sesji.

Jest to tzw. niezbędny (techniczny) plik cookie, które wykorzystywane są do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, pomagają one w utrzymaniu identyfikacji użytkownika w trakcie sesji, mogą zwiększyć bezpieczeństwo sesji, a także służą do zapamiętania wybranej opcji prywatności. Pliki te domyślnie są instalowane przez Serwis Internetowy. Mogą Państwo w dowolnej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby zablokować te pliki cookie, jednak wówczas Serwis Internetowy może funkcjonować nieprawidłowo. Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookie jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 1. Plików cookie nie wykorzystujemy do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego ani śledzenia ich aktywności w innych serwisach. Pliki cookie przez nas stosowane nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 2. Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie w serwisie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. nie będzie zachowany stan sesji przy przechodzeniu między stronami serwisu; przy każdych odwiedzinach naszego serwisu wyświetlany będzie Baner z informacjami o plikach cookie).W urządzeniach, z których Państwo korzystają zapisywane mogą być – jeśli wyrażą Państwo na to zgodę – pliki cookie serwisów, których wtyczki umieszczono w naszym Serwisie Internetowym, w szczególności LinkedIn (linkedin.com), na którym posiadamy swoje konto profilowe. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności, w tym możliwości bezpośredniego przejścia do LinkedIn Państwa konto profilowe, aby przeglądać treści prezentowane na naszym koncie. LinkedIn określa zasady wykorzystywania przez siebie informacji, danych osobowych i plików cookie na własnych stronach internetowych, w tym https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.


Formularz kontaktowy

Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, w tym kontaktowe w szczególności w postaci adresu poczty elektronicznej, wpisując je w formularzach kontaktowych dostępnych w naszym Serwisie internetowym, w szczególności w związku z chęcią dołączenia do nas lub zadania pytania, gromadzimy informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Ponadto zbieramy informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia, zaś szczegółowy zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.

§ 5 Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Nie podejmujemy wobec Państwa decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania Państwa danych osobowych.

 

§ 6 Informacje o odbiorcach danych osobowych i podmiotach, którym możemy udostępniać dane osobowe

 1. Udostępniamy Państwa dane osobowe wyłącznie, kiedy jest to konieczne dla prawidłowego świadczenia dla Państwa usług i w granicach prawa powszechnie obowiązującego, podmiotom gwarantującym bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
 2. Państwa dane osobowe możemy udostępniać:
  • naszym podwykonawcom, tj. podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym nam systemy teleinformatyczne; podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze w tym prawne, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, agencjom reklamowym.
 3. Jeżeli wymagać będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym sądom i prokuraturom.

 
§ 7 Informacje o możliwości przekazania danych do organizacji międzynarodowych i państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Jak już wskazaliśmy powyżej, w informacjach na temat współpracy z naszymi dostawcami narzędzi i serwisów społecznościowych, takimi jak Google mogą oni przetwarzać Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) ze względu na to, że mają siedziby w Stanach Zjednoczonych lub ich spółki podlegają choćby pośrednio prawu tego kraju, a co się z tym wiąże mogą być zobowiązane do ujawnienia informacji organom państwowym.

Dobierając dostawców dbamy o to, aby gwarantowali oni wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności z zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

§ 8 Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączących nas umów (o świadczenie usług drogą elektroniczną). Następnie po ich zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Przykładowo, Państwa dane osobowe, w których posiadanie weszliśmy w zw. z korzystaniem z Usługi formularza kontaktowego będziemy przetwarzali przez okres do 12 miesięcy od dnia zakończenia prowadzenia korespondencji.

 

§ 9 Uprawnienia Podmiotu danych

 1. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z nich, prosimy o kontakt z nami w wygodnej dla Państwa formie.
 2. Przysługują Państwu uprawnienia do:
  • uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe lub dostępu do danych osobowych;
  • uzyskania kopii przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych;
  • dokonania sprostowania danych nieprawidłowych lub uzupełnienia danych niekompletnych.
 3. W sytuacjach określonych w prawie ochrony danych osobowych oraz w zakresie tam wskazanym, zrealizujemy ponadto Państwa uprawnienia do:
 • usunięcia danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • przeniesienia danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.
 2. Odpowiedzi udzielamy zazwyczaj w terminie do miesiąca od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem o realizację wybranego uprawnienia lub uprawnień. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszeni będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie dwóch kolejnych miesięcy.
 3. Każdorazowo podczas składania przez Państwa wniosku o realizację któregokolwiek z uprawnień prosimy Państwa o podanie danych osobowych pozwalających Państwa zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

 

§ 10 Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 11 Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

 1. Wprowadziliśmy w Fundacji szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
 2. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowopowstającymi zagrożeniami.

 

§ 12 Zmiany w Polityce Prywatności

 1. Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 15 stycznia 2022 roku.
 2. Polityka może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszym Serwisie Internetowym pod adresem www.openallies.eu/polityka-prywatnosci.