Polski Światłowód Otwarty dołączył do Open Allies, Ignacio Irurita stanął na czele organizacji

Polski Światłowód Otwarty (PŚO) jako pierwszy podmiot spoza założycielskiego grona dołączył do Fundacji Open Allies, jedynej sformalizowanej inicjatywy całkowicie koncentrującej się na rynku otwartych sieci światłowodowych w Polsce. Jednocześnie Ignacio Irurita, CEO PŚO, objął rolę prezesa zarządu organizacji i będzie kierował jej działaniami przez najbliższy rok.

Najważniejszymi celami Open Allies są m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. Organizacja powstała w 2022 r. z inicjatywy Fiberhost i Nexery. Jest pierwszą w Polsce i obecnie jedyną sformalizowaną inicjatywą całkowicie koncentrującą się na rynku otwartych sieci światłowodowych w kraju.

Do organizacji dołączył Polski Światłowód Otwarty, wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty, niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. Z kolei prezes zarządu spółki – Ignacio Irurita stanął na czele Fundacji Open Allies jako prezes zarządu. W nowej roli planuje w szczególności skupić się na działaniach mających na celu przyjęcie wspólnych dla całego rynku operatorów hurtowych zasad waloryzacji opłat za usługi hurtowe, pracach związanych z nowym Prawem Komunikacji Elektronicznej ze szczególnym uwzględnieniem roli operatorów hurtowych oraz działaniach edukacyjnych przedstawiających korzyści płynące z budowy otwartych sieci światłowodowych. W zarządzie fundacji zasiadają również Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost i Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

 – Chciałbym podziękować spółkom Fibrehost i Nexera za zaproszenie do dołączenia do Open Allies, abyśmy wspólnie mogli pracować na rzecz rozwoju sieci FTTH w Polsce. W PŚO wierzymy, że im szybciej się rozwijamy, tym większe korzyści czerpią z tego wszyscy – nasi partnerzy, ich klienci i cały rynek. Teraz możemy przenieść tę ideę na szerszy grunt. W ramach działań fundacji będę podejmował inicjatywy, pozwalające napędzać rozwój cyfryzacji w Polsce, tak aby zarówno mieszkańcy, jak i podmioty działające na rodzimym rynku mogli czerpać z tego jak najwięcej korzyści. Bardzo się cieszę, że jako PŚO weszliśmy w szeregi Fundacji Open Allies, co pozwoli nam osiągnąć nową jakość we współpracy ze wszystkimi podmiotami na telekomunikacyjnym rynku i wspólnie kształtować jego przyszłość – mówi Ignacio Irurita, prezes zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego.

Cieszymy się, że fundacja nie tylko spełnia swoją rolę statutową, ale rozwija się i jest otwarta na nowe podmioty, których cele są tożsame z naszymi priorytetami. Wspólnie mamy ważną misję, jaką jest popularyzowanie modelu otwartego dostępu do sieci światłowodowych oraz stymulowanie i kształtowanie środowiska prawno-regulacyjnego w Polsce. Przed nami jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii, dlatego witamy w strukturach Polski Światłowód Otwarty, licząc, że wniesie do fundacji doświadczenie, najlepsze praktyki i świeże spojrzenie na rynek mówi Marta Wojciechowska, prezeska zarządu Fiberhost.

Dołączenie do Fundacji Open Allies pierwszego podmiotu wspierającego, istotnie wzmacnia struktury organizacji i wiele wnosi w kontekście jej rozwoju. Silny sojusz operatorów hurtowych, który razem tworzymy, korzystnie wpływa m.in. na naszą pozycję w debacie o kierunku cyfryzacji Polski i związanych z nią wyzwaniach – podkreśla Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY i dodaje, że głos Fundacji staje się w ten sposób jeszcze bardziej słyszalny. – Jestem przekonany, że szeroka reprezentacja branży i towarzysząca jej większa widoczność wymiernie pomogą nam realizować przyjęte założenia statutowe – nie tylko w zakresie prawodawstwa, ale także usług, których beneficjentami są operatorzy detaliczni oraz ich klienci. Mam przy tym pewność, że udział w tym wspólnym projekcie Polskiego Światłowodu Otwartego będzie sygnałem dla całego środowiska i pozwoli zbudować naturalną platformę do dyskusji na temat kierunków ewolucji rynku telekomunikacyjnego. Ma to szczególne znaczenie dziś, kiedy dostęp do sieci multi-światłowodowej staje się nieodzownym elementem naszej codzienności – podsumowuje.

 

***

Polski Światłowód Otwarty sp. z o.o. (PŚO) - największy wyłącznie hurtowy operator oferujący wszystkim operatorom detalicznym otwarty, niedyskryminujący dostęp do sieci szerokopasmowej w Polsce. W momencie startu objął zasięgiem 3,7 mln gospodarstw domowych. Do 2028 r. planuje powiększyć zasięg o kolejne 2 mln, by docelowo objąć nim ponad 6 mln gospodarstw domowych. Proces rozbudowy i modernizacji sieci realizowany jest w najnowocześniejszej technologii w standardzie XGS-PON. Dzięki niej operatorzy korzystający z sieci PŚO będą mogli oferować sprzedaż usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gbit/s. Udziałowcami Polskiego Światłowodu Otwartego są spółka Plug Finco Sàrl wchodząca w skład Grupy InfraVia Capital Partners, specjalizującej się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznych i P4 sp. z o.o., wchodząca w skład Grupy iliad.