II Konferencja Operatorów Hurtowych

13.04.2023 r. odbyła się II Konferencja Operatorów Hurtowych, którą mieliśmy zaszczy zorganizować. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli operatorów otwartych sieci światłowodowych, najważniejszych branżowych decydentów, a także reprezentantów izb telekomunikacyjnych i organów administracji państwowej.

Najważniejsze wydarzenia tego dnia:

  • Przedstawiciele Operatorów Hurtowych zgodnie stwierdzili, że otwarte sieci światłowodowe to możliwość zwiększania zasięgów Operatorów Hurtowych, jak również najefektywniejsze wykorzystanie budowanych sieci.
  • W wystąpieniu pt. „Tożsamość Operatorów Hurtowych” Paweł Biarda z NEXERA zaprezentował nową nazwę światłowodu dostarczanego przez Operatora Hurtowego -„multiświatłowód” – technologicznie jest taki sam, ale zapewnia znacznie większe możliwości świadczenia usług.
  • Benoi Felton z Plum wskazał, że dalszy rozwój nowoczesnych sieci, przede wszystkim sieci światłowodowych jest możliwy tylko równolegle z postępującą wypełnieniem tych sieci usługami detalicznymi.
  • Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński, w rozmowie z Martą Wojciechowską zaznaczył, że kwestie budowy sieci nakładkowych powinny być regulowane przez rynek, zaś Operatorzy Korzystający oraz Hurtowi powinni dopracować zasady współpracy. Odnosząc się do tematu opłat na rynku telekomunikacyjnym stwierdził, że rynek dostępu do Internetu jest bardzo konkurencyjny i na obecnym etapie ceny detaliczne nie powinny być elementem interwencji państwa.
  • W debacie pt. „Jak wspólnie zwiększać wypełnienie sieci” uczestnicy wskazali, że dla podniesienia saturacji sieci hurtowych, że obok ceny detalicznej są także inne ważne czynniki. Warto pamiętać o sytuacji społeczno–gospodarczej, gdyż nie wszystkie obszary są podobne. Otwartym wyzwaniem, dla wszystkich operatorów wciąż jest budowa przyłączy. Należy również wzmocnić przekaz o zaletach światłowodu i przewagach tej technologii nad innymi dostarczania usług szerokopasmowych.
  • W debacie pt. „Jak wspólnie dbać o satysfakcję klienta” prowadzonej przez Wojciecha Dziomdziora wskazano, że dla pozytywnego odbioru przez klienta końcowego usług detalicznych świadczonych w sieciach hurtowych kluczowa jest spójność komunikacji z klientem – komunikacji prowadzonej przez sprzedającego usługi detaliczne Operatora Korzystającego oraz zapewniającego obsługę techniczną Operatora Hurtowego.

Konferencja została zorganizowana przy wsparciu spółek: Fiberhost, NEXERA, Polski Światłowód Otwarty, Światłowód Inwestycje oraz Tauron Obsługa Klienta.