I Konferencja Operatorów Hurtowych

21 kwietnia 2022 roku w Warszawie, z inicjatywy Fundacji Open Allies, odbyła się I Konferencja Operatorów Hurtowych, która była współorganizowana przez wiodących operatorów hurtowych: Fiberhost, NEXERA, Tauron oraz Światłowód Inwestycje.

Konferencja w założeniu stanowi wstęp do otwartej dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym. W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele operatorów otwartych sieci światłowodowych, najważniejsi branżowi decydenci, a także reprezentanci izb telekomunikacyjnych, regulatora i organów administracji państwowej. 

W trakcie wydarzenia głos zabrał minister Janusz Cieszyński (sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji), Jacek OKO (Prezes UKE) oraz Vincent Garnier (Dyrektor Generalny FTTH Council Europe). 

Przedmiotem debaty był model otwartych sieci światłowodowych oraz kwestie związane z działalnością operatorów hurtowych. Na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia dotyczące korzyści dla użytkowników, operatorów oraz regulatora płynące ze stosowania modelu hurtowego. Istotnym przedmiotem dyskusji była także indeksacja cen hurtowych, definicja operatora hurtowego oraz nowa perspektywa inwestycyjna – KPO i FERC. Podkreślono, że brak konfliktu interesów pomiędzy operatorem hurtowym a dostawcami usług to stabilny fundament do rozwoju współpracy biznesowej, zapewniający wiele korzyści dla wszystkich stron. 

 

To innowacyjne podejście stanowi przełom, ponieważ polega na współpracy w oparciu o przejrzyste zasady i naturalne mechanizmy rynkowe. Taka współpraca operatorów infrastruktury z dostawcami usług jest korzystna dla obu stron oraz dla rozwoju rynku i konkurencji. Dodatkowo przyczynia się do wzrostu wartości rynku telekomunikacyjnego poprzez redukcję kosztów oraz efektywne wykorzystanie infrastruktury. Stanowi również element zrównoważonego rozwoju i sprzyja ochronie środowiska  

Marta Wojciechowska, Prezes Zarządu Fiberhost S.A. oraz Prezes Zarządu Fundacji Open Allies. 

 

Operatorzy hurtowi stanowią kategorię podmiotów wyróżniających się sposobem prowadzenia innowacyjnej działalności telekomunikacyjnej. Razem chcemy czynnie uczestniczyć w kształtowaniu przepisów i polityki regulacyjnej oraz podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju rynku i konkurencji. Łączy nas otwartość, mamy spójne wizje, cele 
i wyzwania. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej.  

– Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERA  oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Open Allies.